Zur Navigation springen Zum Inhalt springen

Morální kodex OTH Amberg-Weiden

Základní zásady

Pro vzájemný styk a soužití lidí v rámci určitého společenství platí obvyklé konvence. Tyto považujeme za samozřejmost, která je na OTH Amberg-Weiden živě akceptována a o které se proto nechceme v morálním kodexu dále obšírně zmiňovat. Považujeme tyto konvence za základní princip fungujícího sociálního společenství, o němž nelze diskutovat.

K těmto konvencím patří:

  • Respektujeme osobnost každého jedince
  • Každý je součástí solidárního společenství OTH Amberg-Weiden s osobní svobodou a zodpovědností, s právy, ale také s povinnostmi
  • S každým je bez ohledu na postavení osoby jednáno stejně, nezávisle na rase, etnickém původu, pohlaví, náboženství, případnému tělesného postižení, věku nebo sexuální identity
  • Jsou dodržovány společensky běžné zásady jako zdvořilost, vzájemný pozdrav i rozloučení, přívětivost, spravedlnost, čestnost a dochvilnost
  • Solidární princip vzájemnosti: Jen ten, kdo dává, smí také brát
  • Dodržování zákonů a nařízení
  • Zodpovědné zacházení s majetkem, vybavením a zařízením OTH Amberg-Weiden; k tomu patří také nemateriální hodnoty, jako např. know-how a obchodní ochranná práva
  • Povinnost chránit životní prostředí
Nach oben