Zur Navigation springen Zum Inhalt springen

EDM Elektronische Patientenakte

Dipl.-Ing. Manuel Ratzinger, AT


ist Projektleiter und IT-Servicemanager medizinische IT-Services bei der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Die NÖ Landesgesundheitsagentur vereint 27 Landes- und Universitätskliniken sowie 50 Pflege-, Betreuungs- und Förderzentren. Manuel Ratzinger ist unter anderem für den Betrieb und die Weiterentwicklung der Elektronischen Gesundheitsakte ELGA in Niederösterreich zuständig. Er hat Medizinische Informatik studiert und jahrelange Erfahrung als Software Entwickler.

je vedoucím projektu a servisním manažerem medicínských servisů IT u Dolnorakouské zemské zdravotní agentury. Agentura sdružuje 27 zemských a univerzitních klinik stejně jako 50 center péče, ošetřování a podpory. Manuel Ratzinger mj. zodpovídá za provoz a další vývoj elektronického zdravotního záznamu (ELGA) v Dolním Rakousku. Vystudoval medicínskou informatiku a má dlouholeté zkušeností jako vývojář softwaru.


Dr. med. Philipp Stachwitz, DE

ist Anästhesist und Schmerztherapeut aus Berlin sowie Director Medical Care beim health innovation hub (hih). Der hih ist wichtige Anlaufstelle für Stakeholder des deutschen Gesundheitswesens in Sachen Digitalisierung. Telematikexperte Philipp Stachwitz widmet sich seit vielen Jahren dieser Thematik für die Ärzteschaft und begleitet aktiv die Entwicklungen u.a. in den Bereichen Telemedizin, elektronische Patientenakte, e-Gesundheitskarte und e-Arztausweis.

je anesteziologem, dále se specializuje na léčbu bolesti, působí v Berlíně a je ředitelem Medical Care při health innovation hub (hih). To je důležité kontaktní místo pro hlavní zúčastněné strany v německém zdravotním systému v oblasti digitalizace. Odborník na telematiku Philipp Stachwitz se tomuto tématu věnuje v rámci lékařství již mnoho let. Aktivně doprovází vývoje v oblastech telemedicíny, elektronického zdravotního záznamu, elektronické zdravotní karty a elektronického lékařského průkazu.


Mgr. Klára Jiráková, CZ


Ist Juristin und Projektkoordinatorin im Bereich Informatik beim Bezirksamt Vysočina. Konkret widmet sie sich dem Projekt „NIX-ZD Einführung grenzüberschreitender eHealth-Dienstleistungen in Tschechien“. Als Co-Vorsitzende der Expertengruppe der Mitgliedstaaten für eHealth ist Klára Jiráková verantwortlich für den Aufbau der tschechischen nationalen Kontaktstelle für eHealth.

je právnička a koordinátorka projektů IT Krajského úřadu Kraje Vysočina. Konkrétně se věnuje projektu „NIX-ZD Zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice“. Jako spolupředsedkyně expertní skupiny členských států pro eHealth zodpovídá Klára Jiráková za implementaci Českého národního kontaktního místa pro eHealth.

Nach oben