Jazykové centrum OTH Amberg-Weiden

Srdečně vítáme v jazykovém centru

Výuka cizích jazyků je obecně vzdělávacím úkolem vysokých škol. To platí dnes - s ohledem na politicky, kulturně a hospodářsky se integrující Evropu a s ohledem na rozvoj vědy vyžadující mezinárodní komunikaci – více než kdy předtím.

Jazykové centrum OTH Amberg-Weiden, centrální pracoviště s působností pro všechny fakulty, nabízí široce rozvětvenou a vysoce kvalitní nabídku jazyků, která zohledňuje různé stupně úrovně a je dostupná všem studentům.

Nabídku výuky cizích jazyků jazykového centra představují jak povinné kurzy v rámci některých studijních oborů, tak i takové, které jsou poskytovány v rámci další kvalifikace přesahující rámec studijního oboru.

Jazykové kurzy se konají během semestru nebo jako bloková výuka o prázdninách. Část nabízených kurzů umožňuje navíc získání jazykového certifikátu UNIcert® (stupně I až III), tedy osvědčení uznávaného také mimo vysokou školu jako doklad o znalosti cizího jazyka.

Jazykové centrum má také za úkol posilovat stávající zahraniční kontakty a dále je rozšiřovat.

Akad. Oberrätin PaedDr. Ladislava Holubová a Marian Mure, M.A.

vedení

Kontaktní osoba