Zahraniční vztahy

Internacionalita na OTH Amberg-Weiden

S ohledem na sílící nadnárodní orientaci profesního života podporuje OTH Amberg-Weiden intenzívně pobyty svých studentů v zahraničí.  Pro získání takovýchto zkušeností je možno absolvovat např. jednosemestrální studium na zahraniční vysoké škole (partnerská škola nebo jiná dle vlastní volby), praktický semestr v zahraničním podniku, vypracování bakalářské práce v zahraničí, jazykový kurz příp. účast na některé letní škole.
 

OTH Amberg-Weiden vybudovala velké množství oficiálních a fungujících, aktivních vysokoškolských partnerských vztahů v zahraničí. Jedná se zde aktuálně o 56 partnerských vysokých škol v 28 zemích v Evropě i mimo ni. Cílem těchto kontaktů je vedle srovnávání studijních obsahů především také kompatibilita studijních nabídek - např. ohledně kreditního systému ECTS nebo společných odborných projektů jak v technice tak v ekonomice. Studijní výsledky v zahraničí mají být pokud možno bezproblémově relevantní ke studiu na domovské vysoké škole příp. mají mít možnost uznání, aby byl splněn cíl ukončení studia v řádném termínu i v případě realizace pobytu v zahraničí. Mezinárodní studijní obory a studijní obsahy v oblasti bakalářských a magisterských studijních oborů OTH Amberg-Weiden zdůrazňují tuto cestu stejně jako možnost získání příspěvku na studijní pobyt v zahraničí, např. z programů Evropské unie, instituce Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) a Svobodného státu Bavorsko (program „Hochschule International“).